En plattform för påverkan

Svenska nationalkommittén för geologi, SNKG, består av 20 ledamöter och tillsammans representerar vi ett brett spektrum av geologisk
kompetens.

 

SNKG fungerar som ett nav för landets georelaterade organisationer. Förutom forskare finns också representanter från gruvnäringen och andra delar av näringslivet, beslutsfattare, skola och media bland ledamöterna. Vi står även till förfogande som ett rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet och verkar även som expertorgan
åt Kungliga Vetenskapsakademien, KVA. Tillsammans arbetar vi med att bevaka geologins position både internationellt och nationellt och verkar för att stärka geologins ställning i samhället. Vid en historisk tillbakablick har SNKG organiserat seminarier på KVA, framställt information om geologin i samhället och skrivit debattartiklar bland annat om behovet av geologisk kunskap för att tillgodose vårt behov av naturresurser eller för att undvika konsekvenser av naturkatastrofer. 

Har du några frågor om oss och våran organisation? 

Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra medlemmar eller orföranden. 
Information hittar du under "om oss"