Geologiska namn i Sverige

En harmoniserad geologisk nomenklatur underlättar geologisk kommunikation mellan geologer och ute i samhället.

 

 

Svenska geologiska namnkommittén arbetar för att formalisera och anpassa den svenska nomenklaturen enligt internationella litostratigrafiska, kronostratigrafiska och biostratigrafiska riktlinjer för namngivning av geologiska lager/lagerföljder. På ett liknande sätt arbetar kommittén med att formalisera nomenklaturen för litodemiska (magmatiska och metamorfa) enheter i svensk berggrund, till exempel urbergets intrusioner, för tektonostratigrafiska enheter såsom fjällkedjans skollor och för strukturer. Svenska geologiska namnkommittén är underställd Svenska nationalkommittén för geologi och Kungliga Vetenskapsakademien.

 

Alla geovetare som arbetar med svensk geologi är välkomna att bidra till uppbyggnad och underhåll av den svenska geologiska nomenklaturen via förslag till Svenska geologiska namnkommittén. En guide för namnsättning av geologiska enheter och strukturer har publicerats i GFF (Kumpulainen, R.A. (red.), 2016: Guide for geological nomenclature in Sweden. GFF 139: 3-20, DOI: 10.1080/11035897.2016.1178666, tryckt version 2017), se länken på denna sida.

 

Förslag till nya namn, revidering av befintliga namn eller formalisering av befintliga namn lämnas till Svenska geologiska namnkommittén genom att fylla i en blankett och skicka den med e-post till Svenska geologiska namnkommittén, till vilka även frågor och synpunkter kan också skickas.

 

Kommittén står till förfogande för rådgivning kring geologisk nomenklatur i Sverige och prövar inkomna förslag mot rekommendationerna i guiden. En databas och söktjänst planeras vid SGU, där information kommer att vara fritt tillgänglig.

 

För kontaktuppgifter, ytterligare information samt blanketter hänvisar vi till Sveriges geologiska undersökning

 

 

 

 


 

Har du några frågor om oss och våran organisation? 

Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra medlemmar eller orföranden. 
Information hittar du under "om oss"