Internationell samverkan

Svenska nationalkommittén för geologi är kontaktpunkt för internationella organisationer

 

SNKG fungerar inte bara som nav för landets georelaterade organisationer utan även som Sveriges kontaktyta mot internationella organisationer som listas nedan. 

 

International Union For Quaternary Research, INQUA

Kontaktperson: Stefan Wastegård

 

 

International Union of Geological Sciences, IUGS

Kontaktperson: Åke Johansson 

Har du några frågor om oss och våran organisation? 

Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra medlemmar eller orföranden. 
Information hittar du under "om oss"