Svenska Nationalkommittén

för geologi

Therese Bejgarn (sekreterare)
 

Therese är FoU strateg vid vid SGU och hon ansvarar för SGUs årliga bidrag till forskning samt arbetar främjande med SGUs FoU verksamhet. Hennes bakgrund är inom främst ekonomisk geologi, men har även arbetat med utveckling och innovation genom internationella samverkansprojekt inom gruvindustrin samt med EU finansiering rörande innovation och utbildning inom råmaterialsektorn.

 

Befattning: FoU strateg

Organisation: Sveriges geologiska undersökning

Telefon: 018 179122

E-post: Therese.Bejgarn@sgu.se

Web: www.sgu.se

 

Åke Johansson (vice ordförande) 
 

Åke är berggrundsgeolog och isotopgeolog vid Naturhistoriska riksmuseet, där han främst forskar om Fennoskandiska sköldens geologiska utveckling under prekambrisk tid, och dess relation till andra prekambriska sköldområden (kratoner). Åke ägnar sig också en hel del åt popularisering av geologi genom att som ”Jourhavande geolog” vid museet svara på frågor om geologi från allmänheten, ansvara för museets populärvetenskapliga websidor om geologi, organisera Geologins Dag vid museet, och vara med i styrelsen för Föreningen för Geologins Dag.

 

Befattning: Förste intendent

Organisation: Naturhistoriska riksmuseet

Telefon: 08 519 540 34

E-post: ake.johansson@nrm.se

Web: www.nrm.se

Fanny Hartvig (ordförande)
 

Fanny är berggrundsgeolog och jobbar brett med frågor som handlar om byggbarheten i berg. Sedan 2011 arbetar hon huvudsakligen med engineering geology inom infrastrukturprojekt och är anställd på Sweco Civil AB, där hon är funktionsansvarig & teknikansvarig berg för Nackagrenen (nybyggnation av tunnelbanan i Sthlm). Tidigare arbetade hon på Sveriges geologiska undersökning med att kartlägga Sveriges berggrund inom malmpotentiella områden, bergkvalitetsprojekt inom Stockholmsområdet samt som projektledare för bl.a. produktframställning berggrund.

 

Befattning: Funktionsansvarig & teknikansvarig berg

Organisation: Sweco Civil AB

Telefon: +46 709669156

E-post: fanny.hartvig@sweco.se

Webb: www.sweco.se

 

Barbara Wohlfarth
 

Beskrivning kommer.

 

Befattning: Professor i kvartärgeologi

Organisation: Stockholms universitet

Telefon: 08-164883

E-post: barbara.wohlfarth@geo.su.se

Web: www.people.geo.su.se

Här hittar du lite information om våra styrelsemedlemmar i SNKG (Svenska Nationalkomiteen för geologi) 

Lena Albrecht 


Lena är berggrundsgeolog och arbetar med prospektering i Skelleftefältet. Hennes specialitet är strukturgeologi och metamorf petrologi. Hon har tidigare jobbat i 10 år som statsgeolog på SGU med kartläggning av Sveriges berggrund samt vid Garpenbersgruvan och i Zinkgruvan.. 

 

Befattning: Distriktsgeolog, gruvnära prospektering

Organisation: Boliden b.a. mines

Telefon: +46 70 21 81 457

Epost:  lena.albrecht@boliden.com 

Webb: www.boliden.com 

Karin Högdahl 

 

Karin är berggrundsgeolog och hennes forskning är främst men inte uteslutande inriktad på den tektoniska utvecklingen av Sveriges äldre, s.k. Svekokarelska berggrund och hur mineraliseringar i denna berggrund bildats och på påverkats av senare geologiska händelser. Hon undervisar på både grundläggande och avancerad nivå och är programansvarig för kandidatprogrammet i geovetenskap vid Uppsala universitet. Hon medverkar i ett flertal fältkurser och arbetar för att sprida kunskap om Sveriges geologi både till studenter och till en bredare allmänhet.

 

Befattning:  Universitetslektor i berggrundsgeologi

Organisation: Uppsala universitet

Telefon: 018 - 471 2571

Epost: Karin.Hogdahl@geo.uu.se

Webb: www.geo.uu.se

Vivi Vajda

 

Beskrivning kommer

 

Befattning: 

Organisation: Naturhistoriska riksmuseet

Telefon: 

E-post: Vivi.Vajda@nrm.se

Webb: www.nrm.se

Maria Sunér Fleming

 

Beskrivning kommer

 

Befattning: VD

Organisation: SveMin 
Telefon: 
E-post: Maria.suner.fleming@svemin.se 
Webb: www.svemin.se

Magnus Mörth

 

Beskrivning kommer

 

Befattning: 

Telefon: 

E-post: Magnus.Morth@su.se

Web: www.su.se

Mikael Calner

 

Mikael är professor i berggrundsgeologi vid Lunds universitet. Hans forskning behandlar den sedimentära berggrunden med särskilt fokus på stratigrafi och miljöförändringar i Jordens yngre historia (de senaste 600 miljoner åren). Av särskilt intresse är förändringar i det globala klimatet och dess relation till förändringar i havsnivå och biodiversitet (utdöenden).

 

Befattning: Professor i Berggrundsgeologi

Organisation: Geologiska institutionen, Lunds universitet

Telefon: 046-222 14 24

E-post: mikael.calner@geol.lu.se

Webb: www.geol.lu.se

Lotta Lewin Philblad

 

Lotta är kvartärgeolog och har arbetat 17 år vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) med grundvattenfrågor. Sedan 2012 har hon arbetat vid Näringsdepartementet med bl.a. geovetenskapliga frågor på såväl nationell som internationell nivå. För närvarande arbetar hon inom Infrastrukturdepartementet. 

 

Befattning: Kansliråd

Organisation: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Telefon: 08-405 10 00

E-post: Lotta.Lewin-Pihlblad@regeringskansliet.se

Webb: www.regeringen.se

Linda Wickström

 

Beskrivning kommer

 

Befattning: Statsgeolog

Organisation: Sveriges geologiska undersökning

Telefon: +46 18 179028

E-post: linda.wickstrom@sgu.se

Webb: www.sgu.se

Paul Evins

 

Paul är geolog med nästan 20 års erfarenhet av geologisk kartläggning i bl.a. Finland, Australien och Nordamerika. Han har specialiserat sig på strukturgeologi, geokemiska spårelement  samt ekonomisk och teknisk geologi. I dagsläget arbetar Paul på WSP Global där han ansvarar för geologiska och geotekniska undersökningar vid stora infrastrukturprojekt.   

 

Befattning: Specialist, Geolog, Konsult

Organisation: WSP

Telefon: +46730339759

E-post: pevins@gmail.com

Webb: www.linkedin.com

Elisabeth Einarsson

 

Elisabeth är utbildad paleontolog och gymnasielärare samt har en doktorsexamen i geobiosfärsvetenskap med inriktning mot paleoekologi för Skåne under kritaperioden.  Numera jobbar Elisabeth med utbildning och forskning inom både geologi och didaktik på Högskolan Kristianstad. Elisabeth brinner för samverkansuppdraget och då framförallt för geologins roll i skolan bland annat genom fokus på dinosauriernas tid i Sverige. 

 

Befattning: Dr i geobiosfärsvetenskap (paleontologi) samt Universitetslektor i geovetenskap och geovetenskaplig didaktik

Organisation: Högskolan Kristianstad

Telefon: 044 - 2503425

E-post: elisabeth.einarsson@hkr.se

Webb: www.hkr.se/personal

Pierre Heeroma

 

Pierre has worked for 38 years in the mining industry. Started his career with Boliden.

Moved on to the Swedish State Mining Commission and Cogema/Areva. Has worked many

years internationally before coming back to Sweden and Boliden in 2006. Is working since a

year back at LKAB as SVP Exploration, Strategy and Business Development.

 

Befattning: Direktör Prospektering, strategi och affärsutveckling 

Organisation: LKAB

Telefon: 0702633677

E-post: pierre.heeroma@lkab.com

Webb: www.lkab.com

Stefan Wastegård

 

Stefan är professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet. Han forskar och undervisar i klimat- och miljöförändringar under den dynamiska kvartärperioden. Stefan arbetar med sediment, torv och is och är speciellt intresserad av hur vulkanaska eller tefra kan användas för att datera och korrelera klimatarkiv i området runt Nordatlanten.

 

Befattning: Professor i kvartärgeologi

Organisation: Stockholms universitet

Telefon: 08-16 48 92

E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Webb: www.su.se/profiles

Christina Wanhainen

 

Christina är professor och ämnesföreträdare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. I sin forskning kombinerar hon olika mineralogiska analysmetoder för att karaktärisera malmer ur både ett malmgenetiskt och geometallurgiskt perspektiv.  Detta för att öka kunskapen om malmbildande processer och hur vi ska finna nya malmer, samt för ett smartare nyttjande av våra mineralresurser.

 

Befattning: Professor i malmgeologi

Organisation: Luleå tekniska universitet

Telefon: +46 920 49 24 01

E-post: christina.wanhainen@ltu.se

Webb: www.ltu.se

Björn Schouenborg

 

Björn är berggrundsgeolog & mineralog och har jobbat på RISE (Sveriges Forskningsinstitut) och dess föregångare, bl a SP, sedan 1990. Huvudsakliga arbetsuppgifter idag är att initiera och leda utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnation med koppling till geologisk kompetens. Kärnområden är natursten, ballast, berg och anläggningsinfrastruktur, allt från utvecklingsprojekt ihop med branscherna och kommuner till standardisering (ordförande i SIS TK 508 Natursten samt markbeläggningsprodukter av betong), provning, skadeutredning/renovering, tillståndsbedömning och konsultarbete i större byggprojekt med natursten.

 

Befattning: Seniorforskare

Organisation: Research institutes of Sweden, RISE

Telefon: 0705202551

E-post: bjorn.shouenborg@ri.se

Webb: www.ri.se